Om/Artikler


Mit navn er Tomas Hemmer-Hansen.

Jeg har mere end ti års erfaring med ledelse og bæredygtighed

  • Jeg er optaget af at skabe effektfulde indsatser og skubbe på en bæredygtig udvikling.


  • Jeg har en forretningsbaseret tilgang, og mit udgangspunkt er, at CSR og bæredygtighed gerne må være god business.


  • Jeg arbejder pragmatisk og løsningsorienteret.


  • I får gennemført konkrete initiativer i løbet af vores samarbejde.


  • Jeg er en erfaren fundraiser og kan hjælpe med at konkretisere udviklingsprojekter og at få skrevet de nødvendige ansøgninger.

CV

Uddannelse


2020

Ledelse og Bæredygtighed

Økonomisk Ledelse


2016 - 2017

Diplomuddannelse i Ledelse


2014

Projektlederuddannelse, Factor 3


2007

Master i Kultur, Kommunikation & Globalisering - engelsk og statskundskab

Arbejdsliv


2021

Medudvikler og -ejer af Voresbæredygtighed.dk 


2019

Stifter og ejer af bæredygtig nu


2016 - 2019
Chef i Ungdommens Røde Kors


2012 - 2016

Programleder i Ungdommens Røde Kors


2009 - 2012

Leder af verdens første nyhedsbibliotek


2008 - 2009
Kommunikationsmedarbejde på Aarhus Hovedbibliotek

Artikler

SMV og bæredygtighed - vær ambitiøse, gør det strategisk, men spring de lange afgrænsede strategiprocesser over 


Traditionelt er grundigt tilegnede og nedskrevne strategier noget, vi godt kan lide, fordi det giver et indtryk af retning – at der er styr på, hvor vi er på vej hen. Understøttet af handlingsplaner, der angiver, hvad vi konkret skal gøre for at nå vores strategiske mål, så kan det ikke gå galt. Og for nogle virksomheder virker strategier og handlingsplaner fint i forhold til kerneforretningen – den opgave, virksomheden er sat i verden for at løse. Det giver mening og falder naturligt.

Står frygten for greenwashing i vejen for den bæredygtige omstilling?

Greenwashing finder sted, og det er desværre med til at forplumre, hvad der er et vigtigt formål: At vi alle begynder at arbejde mere målrettet med at skabe en mere bæredygtig verden. Og snak er ikke nok - vi skal handle.

Corporate Social Responsibility - business eller gode gerninger?


Lad mig slå fast med det samme, at jeg har stor forståelse for, at virksomheder gerne vil bruge deres gode intentioner til at styrke egen forretning, og at de gerne vil integrere samfundsansvar i deres forretningsaktiviteter. Men det er vigtigt, hvis vi skal skabe et samfund, der hænger sammen, at virksomhederne også evner at skille tingene ad, så de tager ansvar – både i interne og eksterne forhold - uden at gøre det for selv at profitere på det.

CSR - Hvordan batter det mest?


Det er heldigvis et øget fokus på, at det er en god idé for virksomheder at arbejde med samfundsansvar. Der er dog en del virksomheder, der er i tvivl om, hvordan de skal gribe det an.

En mulighed er at søge samarbejde med NGO’er – organisationer der arbejder for en bestemt sag. Om det så er mennesker, miljø eller andet.

Kontakt

Tomas Hemmer-Hansen

100843778_857498448088977_5562704984509775872_n

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes