Min tilgang 


Jeg tror på, at man skal handle sig til læring og til nye måder at tænke på.

Derfor benytter jeg en handlingsorienteret tilgang, som får jer i gang med helt konkrete forandringer på den korte såvel som på den lange bane. Et bæredygtigt 360 graders eftersyn af jeres organisation, hvor jeg er til stede hos jer og løser opgaverne i samarbejde med ledelse og medarbejdere.

Fra vision til handling.

Plug & Play


Der vil for mange virksomheder være en række gevinster, der kan implementeres relativt hurtigt - jeg kalder dem plug and play. Dem finder jeg gennem jeres virksomheds værdikæde og gennem dialog med relevante medarbejdere.

Det kan eksempelvis være at skifte til el fra danske vindmøller og sikre at overskydende mad fra frokostordningen går til et godt formål. Eller at den årlige pengedonation skaber reel værdi.

Kommunikation


Jeg synes, det er vigtigt, at I som virksomhed får positiv kommunikation ud af jeres bæredygtige udvikling. Både for at inspirere andre og for at fortælle potentielle kunder om det.

Hvis den øgede indsats for mere bæredygtighed er reel og stor nok, er der et stort potentiale i at formidle forandringen.

Med min kommunikationsfaglige baggrund kan jeg hjælpe med at lægge en god kommunikationsplan, så I får mest muligt ud af det.

Partnerskaber


Der vil være ændringer, der kræver mere tid, og her kan en løsning være at søge mod (nye) partnerskaber.

Det kan eksempelvis være i forhold til leverandører eller genanvendelse af affald. Eller at indgå et partnerskab med den rigtige NGO.

Eksempel på samarbejde


Step 1:

Første møde. Hvad kommer I fra, hvor er I nu, og hvad er jeres tanker om fremtiden?

Hvordan skal vores samarbejde se ud, og hvor længe skal det vare?


Step 2:

Med udgangspunkt i jeres værdikæde, forretningsmodel og drift og i dialog med ledelse og medarbejdere finder jeg potentialer for at starte den bæredygtige omstilling.

Gennemfører plug and play-muligheder løbende.


Step 3:

Vi arbejder med elementer som leverandører, affaldsaftaler, el- og vandspareplaner, madspild m.v.

Hvor kan vi eksempelvis lave cirkulære løsninger?


Step 4:

Arbejder med ledelsen og relevante medarbejdere om kommunikationsplan, forankring og next step.


Samarbejdet afsluttes. Løbende kontakt om fremdrift.

Kontakt

Tomas Hemmer-Hansen

100843778_857498448088977_5562704984509775872_n

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes