Min tilgang

Jeg tror på, at man skal handle sig til læring og til nye måder at tænke på.

Derfor benytter jeg en handlingsorienteret tilgang, som får jer i gang med helt konkrete forandringer på den korte såvel som på den lange bane. Et bæredygtigt 360 graders eftersyn af jeres organisation, hvor jeg er til stede hos jer og løser opgaverne i samarbejde med ledelse og medarbejdere.

Fra vision til handling.

Plug and play

Der vil for mange virksomheder være en række gevinster, der kan implementeres relativt hurtigt - jeg kalder dem plug and play. Dem finder jeg gennem jeres virksomheds værdikæde og gennem dialog med relevante medarbejdere.

Det kan eksempelvis være at skifte til el fra danske vindmøller og sikre at overskydende mad fra frokostordningen går til et godt formål. Eller at den årlige pengedonation skaber reel værdi.

Partnerskaber

Der vil være ændringer, der kræver mere tid, og her kan en løsning være at søge mod (nye) partnerskaber.

Det kan eksempelvis være i forhold til leverandører eller genanvendelse af affald. Eller at indgå et partnerskab med den rigtige NGO.

Kommunikation

Jeg synes, det er vigtigt, at I som virksomhed får positiv kommunikation ud af jeres bæredygtige udvikling. Både for at inspirere andre og for at fortælle potentielle kunder om det.

Hvis den øgede indsats for mere bæredygtighed er reel og stor nok, er der et stort potentiale i at formidle forandringen.

Med min kommunikationsfaglige baggrund kan jeg hjælpe med at lægge en god kommunikationsplan, så I får mest muligt ud af det.


Et eksempel på samarbejde


Step 1:

Første møde. Hvad kommer I fra, hvor er I nu, og hvad er jeres tanker om fremtiden?

Hvordan skal vores samarbejde se ud, og hvor længe skal det vare?


Step 2:

Med udgangspunkt i jeres værdikæde, forretningsmodel og drift og i dialog med ledelse og medarbejdere finder jeg potentialer for at starte den bæredygtige omstilling.

Gennemfører plug and play-muligheder løbende.


Step 3:

Vi arbejder med elementer som leverandører, affaldsaftaler, el- og vandspareplaner, madspild m.v.


Hvor kan vi eksempelvis lave cirkulære løsninger?


Step 4:

Arbejder med ledelsen og relevante medarbejdere om kommunikationsplan, forankring og next step.


Samarbejdet afsluttes. Løbende kontakt om fremdrift.


CASES

Lindhardt Steffensen Advokater

Continuz ApS

Mere bæredygtig højskole

"Vi har på Aarhus Børnehøjskole været yderst tilfredse med og glade for samarbejdet med ’bæredygtig nu’, som i perioden februar-april 2020 var med til at sætte spot på bæredygtighed og bæredygtig omstilling i vores driftsorganisation. Tomas’ handlingsorienterede tilgang til arbejdet, var en berigelse i en ellers travl hverdag. Han evnede hurtigt at sætte sig ind i vores organisation, de særlige kendetegn ved vores drift og målgruppe og vigtigst af alt, var han super dygtig til at pege på de områder, hvor vi allerede gør en positiv forskel, og hvor vi nemt kan implementere yderligere bæredygtige løsninger. Vi kan derfor på det varmeste anbefale et samarbejde med ’bæredygtig nu’.


Thomas Krøyer

Forstander, Aarhus Børnehøjskole

Udvikling af første CSR-rapport

Nonbye designer, udvikler og producerer visuelle kommunikationsløsninger for virksomheder, kæder og institutioner i alle brancher.

Nonbye vil gerne kombinere det at drive en sund og innovativ virksomhed med at tage ansvar for samfundet. Det har de gjort længe og vil gerne gøre endnu mere. Derfor har de besluttet at lave sin første CSR-rapport for at samle op på, hvor de er, og hvor de skal hen.


Min opgave er at rådgive virksomheden om bæredygtighed og hjælpe med udfærdigelsen af CSR-rapporten, der er funderet i FNs Verdensmål.

Udvikling af ambassadørkorps

Arla Fonden arbejder gennem maddannelsesaktiviteter som MADlejr på at inspirere børn og unge til gode og bæredygtige madvaner. Jeg deltog i et projekt, der var i sine tidligste faser, og hvor fonden ønskede at udvikle et nyt ambassadørkorps af engagerede mennesker omkring fonden. Målet med korpset af frivillige er at bidrage til at udbrede kendskab til Arla Fonden og fremme fondens formål


"Tomas var utroligt hurtig til at sætte sig ind i vores organisation og opgaven. Hans store erfaringer kom projektet til stor gavn helt fra opstart og til afrunding af projektet, og Tomas leverede et godt produkt til den aftalte tid"


Sanne Vinther

Direktør, Arla Fonden

Bæredygtighedsprofil

Virksomheden ønsker at undersøge, hvordan de kan arbejde strategisk med bæredygtighed. Hvordan finder man måder at gøre en forskel, der taler sammen med virksomhedens værdier og kerneforretning? Og hvad kan man gøre som advokatvirksomhed?

Med udgangspunkt i FNs Verdensmål finder vi frem til den rette vision, nogle relevante målsætninger og sætter handling på det hele.

Certificeringer

For Continuz har jeg løst en opgave med at få overblik over en række forskellige certificeringer inden for tekstiler. Cradle2Cradle, GOTS, Fair Wear - der er mange forskellige om budet, men hvordan er de i forhold til hinanden? Og hvordan kan man kommunikere om de forskellige certificeringer?